nah_logo3.png
Nah ontmoetingspunt Almere
Collectebus

Van 28 januari t/m 2 februari is weer de collecteweek van de Hersenstichting


Ook dit jaar gaan wij weer collecteren voor de Hersenstichting, van de opbrengst die wij samen ophalen komt een gedeelte ten goede van onze vereniging.

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren.

Om dit te bereiken laat de Hersenstichting onderzoek doen, geven ze voorlichting en voeren vernieuwende projecten uit.

Ga ook collecteren, je kan zelf aangeven in welke straten je zou willen collecteren, alle beetjes helpen.

TIP: je kan ook 2 collectebussen reserveren om gezellig samen met iemand anders te gaan collecteren. Neem de uitdaging aan en ga dit jaar ook collecteren, wil je ook collecteren? geef je dan hier op.

Online doneren in onze collectebus kan ook door hier te klikken.

Je verlegt je eigen grenzen als je meer aandacht geeft aan je dromen dan aan iedere beperking die op je pad komt.

De waarde van het sociale netwerk na Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Mee doen groot
 
De waarde van het sociale netwerk na niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Een handreiking voor mensen met NAH en hun naasten om hen, in samenwerking met hun netwerk, weer op weg te helpen.

 Een jongere met NAH

“ mijn vrienden vroegen of ik mee ging stappen, net als vroeger. ik voelde me meteen weer ‘one of the guys.’”

 

Na Niet Aangeboren Hersenletsel [NAH] valt het oppakken van  het dagelijks leven niet altijd mee. Mensen met NAH hebben  de hulp van naasten vaak hard nodig om hun rol in het gezin, op  het werk en in de maatschappij weer te gaan vervullen.

Toch is  de juiste hulp vanuit het eigen netwerk niet altijd beschikbaar;  gezinsleden hebben het vaak druk met extra [zorg-] taken en  overige betrokkenen weten niet altijd hoe ze kunnen helpen  en reageren soms met onbegrip.

Als gevolg hiervan nemen  sociale contacten na NAH vaak af en komen mensen met NAH  en hun gezinsleden gemakkelijk in een sociaal isolement  terecht.  Met dit boekje willen we een handreiking bieden aan mensen  met NAH en hun directe naasten om hen, in samenwerking  met hun netwerk, weer op weg te helpen na het NAH.

Voor  professionals biedt deze handreiking praktische tips over hoe  samen te werken met het sociale netwerk van mensen met NAH.De handreiking komt voort uit het project Het Sociale Netwerk aan Zet na Niet Aangeboren Hersenletsel [NAH] dat in 2015 van start is gegaan.

Samen met een uitgebreid netwerk van instellingen en organisaties en mensen met NAH en hun naasten zelf, is gezocht naar een manier van werken waarbij  familie, vrienden, buren, kennissen en collega’s meer actief betrokken worden bij het herstel na NAH.

De hoop is dat mensen met NAH en hun gezinsleden, ook na ontslag uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum, hiermee kunnen rekenen op wat extra steun en begrip en ze er niet alleen voor komen te staan.In deze handreiking zijn verhalen toegevoegd van mensen met NAH. Zij geven een inkijk in hun leven en laten zien welke rol hun sociale netwerk heeft gespeeld bij het opnieuw vormgeven van hun leven. 

Betrokken organisatiesHogeschool van Arnhem en Nijmegen [HAN] | Gemeente Nijmegen | ZZG Zorggroep | Siza | Pluryn | Zozijn | Canisius Wilhelmina Ziekenhuis [CWZ] en Zorgbelang Gelderland/ Utrecht. 

Download het boekje op: https://www.zorgbelanggelderland.nl/media/762669/Weer-meedoen.pdf

Afdrukken E-mailadres