Skip to main content

Cogmed Werkgeheugen Training

Cogmed Werkgeheugen Training

Maak kennis met Cogmed: een nieuwe, wetenschappelijk bewezen training voor patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel

Oorzaken van NAH

De oorzaken van hersenletsel kunnen zijn

• hersenschudding/hersenkneuzing

• herseninfarct of hersenbloeding

• hersenontsteking

• zuurstoftekort in de hersenen

 

Gevolgen van NAH

De gevolgen van NAH zijn divers. Vaak zien we problemen met geheugen, planning, concentratie, oriëntatie of de taal.

Hersenletsel en het werkgeheugen

Elke dag maken we gebruik van ons werkgeheugen. Het stelt ons in staat om informatie voor korte tijd vast te houden en toe te passen in ons dagelijks doen en laten. Het zo goed mogelijk functioneren van ons werkgeheugen is daarom van essentieel belang.

Bij bepaalde aandoeningen is de capaciteit van het werkgeheugen echter verminderd, bijvoorbeeld na een herseninfarct of bij patiënten met een vorm van een Niet Aangeboren Hersenletsel (zoals CVA, een hersenkneuzing en dergelijke) leidt de beperking van het werkgeheugen tot problemen met ‘executieve taken' zoals geheugen, concentratie en planning.

Cogmed Werkgeheugen Training

Cogmed is ontwikkeld door Zweedse wetenschappers. Door op de computer specifieke oefeningen te doen, wordt het werkgeheugen getraind. Wetenschappelijk is bewezen dat met de Cogmed training de capaciteit van het werkgeheugen met 20% kan verbeteren.

Daarbij vindt er een ‘transfer-effect' plaats naar dagelijkse functies, zoals het kunnen volgen van instructies, het gericht aandacht geven, impulscontrole en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

De Cogmed Werkgeheugen Training leidt tot een verbetering in

• concentratie

• controle over impulsief gedrag

• redeneren

• doorzettingsvermogen tijdens complexe zaken

• resultaten op school of op de werkvloer

Met beeldvormend onderzoek (hersenscans fMRI) is aangetoond dat met de Cogmed training de activiteit toeneemt in die gebieden van het (frontale) brein, die geassocieerd zijn met het werkgeheugen (Nature Neuroscience, 2004).

Een intensief programma, de Cogmed werkgeheugentraining, wordt gevolgd op de computer, waarbij vijf weken lang, vijf dagen in de week, getraind wordt. De training vindt deels of volledig in de eigen omgeving plaats.

Elke dag krijgt men steeds acht gevarieerde oefeningen, afgestemd op de capaciteit van de patiënt, waarmee het werkgeheugen flink uitgedaagd wordt. Voorafgaand aan de Cogmed Werkgeheugen Training is er een intakegesprek én uitleg door een gekwalificeerde therapeut (de ‘Cogmed Coach').

Deze volgt de training nauwgezet via internet en evalueert deze samen met de deelnemer, tenminste een keer per week, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Zowel voor als na de training wordt er een meting gedaan door middel van een vragenlijst. Zes maanden na beëindiging van de Cogmed Werkgeheugen Training vindt er een follow-up gesprek plaats.

Bij 80% van de deelnemers aan de Cogmed training is direct na afronding significante verbetering zichtbaar bij het concentratie- en redeneervermogen. Sommige effecten zijn pas later zichtbaar, zoals de verbetering van het begrijpend lezen en/of wiskundige vaardigheden.

Kijk voor meer informatie op: www.beterbrein.nl en www.braineffect.nl

Radio interview Ina Berghegen op Radio Flevoland

  • Aangemaakt op .
  • Laatste update op .
  • Hits: 4984

VriendenloterijWij zijn sinds kort als goed doel aangesloten bij de Vriendenloterij.
Je kan met je Vriendenloterij loten NAH Ontmoetingspunt steunen.
De vereniging krijgt dan elke maand 40% van elk meespelend lot.
Natuurlijk kan je een nieuw lot kopen en daar aangeven dat je NAH Ontmoetingspunt Almere wil steunen maar het kan ook voor bestaande loten
Je kan dit voor je bestaande lot heel makkelijk regelen met de live chat.
Klik daarvoor op onderstaande link.
https://www.vriendenloterij.nl/open-chat

Geef dan eerst je postcode en huisnummer.
Stel de vraag bijvoorbeeld zo.
Ik wil met mijn bestaande lot onze vereniging steunen, hoe doe ik dat?
En daarna kan je aangeven dat je met je loten NAH Ontmoetingspunt wil steunen.

Liever telefonisch contact met de Vriendenloterij?
Wij staan voor u klaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 21.00 uur en op zaterdag tussen 09.30 uur en 16.00 uur. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 088 - 020 1020.

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...