Skip to main content

INR Intensieve Neuro Revalidatie Reade Amsterdam

Intensieve neurorevalidatie Reade Amsterdam

Intensieve neurorevalidatie

 

Inhoud:

Omgaan met niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel

Opzet van het programma

Onderdelen van het programma

Follow-up begeleiding

Naastbetrokkenen

Aanmelding

Omgaan met niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel

Als mensen door een ongeluk of een ziekte hersenletsel oplopen, kan dat ook niet-zichtbare gevolgen hebben. Denk hierbij aan moeite met dingen onthouden, moeite met plannen, impulsiever of sneller geïrriteerd zijn, prikkelbaar zijn of moeilijk tot actie komen. Hoewel deze gevolgen minder in het oog springen dan direct zichtbare gevolgen (zoals een verlamming) kunnen zij zeer ingrijpend zijn. Werken is vaak niet zomaar meer mogelijk en in de omgang met andere mensen kunnen problemen ontstaan. Dingen die voorheen makkelijk gingen, zijn nu minder vanzelfsprekend. Zoals een gesprek voeren met meerdere mensen tegelijk, het huishouden doen, het oppakken van werk en het onderhouden van contacten met anderen. Door het hersenletsel kunnen ook problemen ontstaan met inzicht in eigen handelen. Anderen merken een verandering, terwijl de persoon zelf dit veel minder of zelfs helemaal niet in de gaten heeft.

Het behandelprogramma Intensieve Neurorevalidatie is ontwikkeld voor mensen die te maken hebben met niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel. In een groepsprogramma leren zij van en met elkaar over hun veranderde situatie. Ook leren zij hun mogelijkheden zo effectief mogelijk te gebruiken. Het programma stelt mensen in staat hun leven weer zo goed mogelijk op te pakken, zowel thuis als bijvoorbeeld op het werk.

Opzet van het programma

We werken met groepen van acht cliënten. Je komt vier dagen per week, van maandag t/m donderdag (9.30 - 15.00 uur), naar ons centrum (woensdagmiddag vrij vanaf 12.30 uur). Door dagelijkse oefening in de praktijk leer je de gevolgen van het hersenletsel herkennen en ermee om te gaan. Hierdoor kun je mogelijkheden ontdekken en meer zelfvertrouwen opbouwen. Door in een groep samen te werken, kun je leren van elkaar en steun vinden bij elkaar. Mensen die meedoen aan het programma worden geen patiënt, maar cursist genoemd, vooral omdat een actieve eigen inbreng wordt gevraagd.

De behandeling duurt in totaal 14 weken. Na de eerste zeven weken is er een oefenperiode van twee weken, waarin je ondervindt hoe het thuis gaat. Daarna volgt de tweede periode van zeven weken. Voordat het programma begint, worden de cognitieve mogelijkheden en beperkingen onderzocht. Ook worden vragenlijsten over het emotionele en gedragsmatige functioneren afgenomen. Dit onderzoek wordt direct na het programma en na een jaar herhaald. We werken met een vaste groep cursisten. Het programma bestaat uit een aantal vaste onderdelen die dagelijks terugkeren. Aan het begin van het programma sluit het team met u een behandelovereenkomst af in de vorm van een werkposter. Daarop staat aan welke doelen u gaat werken en op welke manier.

Onderdelen van het programma

Oriëntatie

Als je grote doelen stelt die niet haalbaar zijn, is dat ontmoedigend. Je wilt van alles, maar komt tot niets. Cursisten leren haalbare doelen te stellen voor een dag, weekend of week. Door doelen op te delen in kleinere (sub)doelen, lukt er meer en behaal je resultaat.

Cognitieve training

Hoe werken hersenfuncties als onthouden, informatie verwerken, concentreren, oriënteren, probleem oplossen en inzicht? Als je weet wat het probleem is, kun je er ook aan werken. We geven uitleg over de werking van de hersenen en we doen ervaringsoefeningen. Ook komt aan de orde hoe je beperkingen in cognitieve functies kunt compenseren.

Interpersoonlijke training

Vaak hebben mensen met hersenletsel moeite met de omgang met anderen, zonder dat duidelijk is hoe dit komt. Tijdens de interpersoonlijke training staan sociale vaardigheden centraal: hoe presenteer je jezelf op een goede manier, hoe kun je rekening houden met anderen? Door te oefenen en elkaar feedback te geven, krijg je meer kijk op jouw manier van reageren. We maken hierbij gebruik van videobeelden.

Ontspanning

Om beter om te gaan met je mogelijkheden, is het belangrijk om spanning en de oorzaak daarvan te leren kennen. In groepsverband wordt geoefend in het hanteren van ademhalings- en ontspanningstechnieken die kunnen worden ingezet bij stressmanagement. Ook worden sportieve activiteiten aangeboden om het lichaamsbewustzijn te vergroten.

Groepsgesprek

Tijdens het groepsgesprek worden ervaringen uitgewisseld, aan de hand van thema’s die tijdens het programma naar voren komen. Bijvoorbeeld ‘hoe ga je om met reacties van onbegrip uit je omgeving’ en ‘hoe bereid jij je voor op de periode na afloop van het behandelprogramma’.

Presentatie

Voor naastbetrokkenen (familie, vrienden en belangstellenden) worden twee presentaties gegeven: halverwege het programma en aan het einde. Cursisten geven uitleg over het programma en over de resultaten die zij bereikt hebben. Deze presentaties worden in de groep voorbereid en geoefend.

Follow-up begeleiding

Als het programma is afgesloten, zijn er twee terugkomdagen. De eerste dag is een maand, de tweede drie maanden na afloop van het programma. Tijdens deze terugkomdagen evalueren we de gestelde doelen en stellen we doelen vast voor de komende periode. Naast deze terugkomdagen kan ondersteuning worden geboden, gericht op handhaven en toepassen van bereikte resultaten, thuis of bijvoorbeeld op het werk. Er is nauwe samenwerking met de afdeling arbeidsrevalidatie. Hierdoor kunnen cursisten met een arbeidsvraag waar mogelijk soepel doorstromen in een arbeidsrevalidatietraject.

Naastbetrokkenen

Het is belangrijk dat u steun krijgt van mensen uit uw directe omgeving. Het is goed als partners of familieleden weten waar u in het behandelprogramma mee bezig bent, hoe ze zelf ook zo goed mogelijk met de veranderingen kunnen omgaan, en hoe ze u kunnen helpen bij het verwezenlijken van uw doelen.

Tijdens het programma komen de naastbetrokkenen zesmaal bijeen. Besproken wordt onder andere hoe datgene wat in het programma geoefend wordt ook thuis in de praktijk kan worden gebracht. Ook kunnen naastbetrokkenen ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld ‘hoe ga je om met de veranderingen die het hersenletsel heeft teweeggebracht’.Naastbetrokkenen zijn tevens welkom als gast in het behandelprogramma.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden met het aanmeldingsformulier. Er vindt een oriënterend gesprek plaats met twee trainers van het programma en een kennismakingsgesprek met de arts van het team. Vervolgens worden gegevens uit het ziekenhuis en andere behandelinstanties opgevraagd.

Potentiële cursisten worden uitgenodigd om een dag mee te lopen als gast in een groep. Zij kunnen zich op deze manier een beeld vormen van het programma en de manier waarop gewerkt wordt, en de trainers kunnen zo inschatten of het programma bij iemand aansluit. Hierna vindt een tweede gesprek plaats met de trainers van het behandelprogramma, waarin een besluit over deelname wordt genomen. Wanneer kandidaten niet voor deelname aan het behandelprogramma in aanmerking komen, wordt een individueel advies gegeven over verdere mogelijkheden.

Voor meer informatie over het programma Intensieve Neurorevalidatie kunt u bellen, telefoonnummer: (020) 607 18 65.

Voor meer informatie email Reade: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gelezen op Reade Amsterdam

 

  • Aangemaakt op .
  • Laatste update op .
  • Hits: 4651

Vakantie 2Vakantie 1Groupon reizen, vakantie, eten, drinken en diversen bekijk en bestel via onderstaande link en steun daarmee gratis NAH Ontmoetingspunt.

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6150&category=&shopsearch=groupon

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...