nah_logo3.png
nah_logo3.png

Kop op.

Je zult nooit een regenboog zien als je omlaag blijft kijken.

Almere Kracht

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Almere Kracht: https://almerekracht.almere.nl/

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

In de kadernota 'Doen wat nodig is' liggen de kaders vast voor de organisatie van ondersteuning aan inwoners. De kadernota is in zijn geheel online te bekijken. Ook is er een samenvatting beschikbaar. Daarnaast is er het beleidsplan sociaal domein 'Veranderen wat nodig is' (geldend voor de periode 2016 tot en met 2018), dat in oktober 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad.

De kadernota en het beleidsplan zijn tot stand gekomen in samenwerking met partners en inwoners in de stad: professionals, cliëntenraden en patiëntenverenigingen, vrijwilligers, mantelzorgers, betrokken inwoners en anderen.

Tien maatschappelijke effecten

Almere toetst haar beleid en de inspanningen van partners aan tien maatschappelijke effecten.

Meer Almeerders zijn financieel zelfredzaam
Meer Almeerders zijn financieel zelfredzaam
Kinderen groeien gezond en veilig op
Kinderen groeien gezond en veilig op
Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl
Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl
Iedereen doet naar eigen kunnen mee
Iedereen doet naar eigen kunnen mee
Almeerders zijn meer betrokken bij hun leefomgeving
Almeerders zijn meer betrokken bij hun leefomgeving
Ontwikkelkansen van kinderen en jongeren zijn vergroot
Ontwikkelkansen van kinderen en jongeren zijn vergroot
Meer Almeerders hebben toegang tot informatie, advies, bemiddeling, ondersteuning en zorg
Meer Almeerders hebben toegang tot informatie en advies, bemiddeling, ondersteuning en zorg
Minder overlast door bepaalde doelgroepen
Minder overlast door bepaalde doelgroepen
Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag
Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag
Meer Almeerders nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten

Afdrukken

Vakantie 2Vakantie 1Groupon reizen, vakantie, eten, drinken en diversen bekijk en bestel via onderstaande link en steun daarmee gratis NAH Ontmoetingspunt.

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6150&category=&shopsearch=groupon

Klik hier voor meer informatie.