Skip to main content

Intensieve neurorevalidatie Reade Amsterdam

Intensieve neurorevalidatie Reade Amsterdam

 

Inhoud:

Omgaan met niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel

Opzet van het programma

Onderdelen van het programma

Follow-up begeleiding

Naastbetrokkenen

Aanmelding

Omgaan met niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel

Als mensen door een ongeluk of een ziekte hersenletsel oplopen, kan dat ook niet-zichtbare gevolgen hebben. Denk hierbij aan moeite met dingen onthouden, moeite met plannen, impulsiever of sneller geïrriteerd zijn, prikkelbaar zijn of moeilijk tot actie komen. Hoewel deze gevolgen minder in het oog springen dan direct zichtbare gevolgen (zoals een verlamming) kunnen zij zeer ingrijpend zijn. Werken is vaak niet zomaar meer mogelijk en in de omgang met andere mensen kunnen problemen ontstaan. Dingen die voorheen makkelijk gingen, zijn nu minder vanzelfsprekend. Zoals een gesprek voeren met meerdere mensen tegelijk, het huishouden doen, het oppakken van werk en het onderhouden van contacten met anderen. Door het hersenletsel kunnen ook problemen ontstaan met inzicht in eigen handelen. Anderen merken een verandering, terwijl de persoon zelf dit veel minder of zelfs helemaal niet in de gaten heeft.

Het behandelprogramma Intensieve Neurorevalidatie is ontwikkeld voor mensen die te maken hebben met niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel. In een groepsprogramma leren zij van en met elkaar over hun veranderde situatie. Ook leren zij hun mogelijkheden zo effectief mogelijk te gebruiken. Het programma stelt mensen in staat hun leven weer zo goed mogelijk op te pakken, zowel thuis als bijvoorbeeld op het werk.

Opzet van het programma

We werken met groepen van acht cliënten. Je komt vier dagen per week, van maandag t/m donderdag (9.30 - 15.00 uur), naar ons centrum (woensdagmiddag vrij vanaf 12.30 uur). Door dagelijkse oefening in de praktijk leer je de gevolgen van het hersenletsel herkennen en ermee om te gaan. Hierdoor kun je mogelijkheden ontdekken en meer zelfvertrouwen opbouwen. Door in een groep samen te werken, kun je leren van elkaar en steun vinden bij elkaar. Mensen die meedoen aan het programma worden geen patiënt, maar cursist genoemd, vooral omdat een actieve eigen inbreng wordt gevraagd.

De behandeling duurt in totaal 14 weken. Na de eerste zeven weken is er een oefenperiode van twee weken, waarin je ondervindt hoe het thuis gaat. Daarna volgt de tweede periode van zeven weken. Voordat het programma begint, worden de cognitieve mogelijkheden en beperkingen onderzocht. Ook worden vragenlijsten over het emotionele en gedragsmatige functioneren afgenomen. Dit onderzoek wordt direct na het programma en na een jaar herhaald. We werken met een vaste groep cursisten. Het programma bestaat uit een aantal vaste onderdelen die dagelijks terugkeren. Aan het begin van het programma sluit het team met u een behandelovereenkomst af in de vorm van een werkposter. Daarop staat aan welke doelen u gaat werken en op welke manier.

Onderdelen van het programma

Oriëntatie

Als je grote doelen stelt die niet haalbaar zijn, is dat ontmoedigend. Je wilt van alles, maar komt tot niets. Cursisten leren haalbare doelen te stellen voor een dag, weekend of week. Door doelen op te delen in kleinere (sub)doelen, lukt er meer en behaal je resultaat.

Cognitieve training

Hoe werken hersenfuncties als onthouden, informatie verwerken, concentreren, oriënteren, probleem oplossen en inzicht? Als je weet wat het probleem is, kun je er ook aan werken. We geven uitleg over de werking van de hersenen en we doen ervaringsoefeningen. Ook komt aan de orde hoe je beperkingen in cognitieve functies kunt compenseren.

Interpersoonlijke training

Vaak hebben mensen met hersenletsel moeite met de omgang met anderen, zonder dat duidelijk is hoe dit komt. Tijdens de interpersoonlijke training staan sociale vaardigheden centraal: hoe presenteer je jezelf op een goede manier, hoe kun je rekening houden met anderen? Door te oefenen en elkaar feedback te geven, krijg je meer kijk op jouw manier van reageren. We maken hierbij gebruik van videobeelden.

Ontspanning

Om beter om te gaan met je mogelijkheden, is het belangrijk om spanning en de oorzaak daarvan te leren kennen. In groepsverband wordt geoefend in het hanteren van ademhalings- en ontspanningstechnieken die kunnen worden ingezet bij stressmanagement. Ook worden sportieve activiteiten aangeboden om het lichaamsbewustzijn te vergroten.

Groepsgesprek

Tijdens het groepsgesprek worden ervaringen uitgewisseld, aan de hand van thema’s die tijdens het programma naar voren komen. Bijvoorbeeld ‘hoe ga je om met reacties van onbegrip uit je omgeving’ en ‘hoe bereid jij je voor op de periode na afloop van het behandelprogramma’.

Presentatie

Voor naastbetrokkenen (familie, vrienden en belangstellenden) worden twee presentaties gegeven: halverwege het programma en aan het einde. Cursisten geven uitleg over het programma en over de resultaten die zij bereikt hebben. Deze presentaties worden in de groep voorbereid en geoefend.

Follow-up begeleiding

Als het programma is afgesloten, zijn er twee terugkomdagen. De eerste dag is een maand, de tweede drie maanden na afloop van het programma. Tijdens deze terugkomdagen evalueren we de gestelde doelen en stellen we doelen vast voor de komende periode. Naast deze terugkomdagen kan ondersteuning worden geboden, gericht op handhaven en toepassen van bereikte resultaten, thuis of bijvoorbeeld op het werk. Er is nauwe samenwerking met de afdeling arbeidsrevalidatie. Hierdoor kunnen cursisten met een arbeidsvraag waar mogelijk soepel doorstromen in een arbeidsrevalidatietraject.

Naastbetrokkenen

Het is belangrijk dat u steun krijgt van mensen uit uw directe omgeving. Het is goed als partners of familieleden weten waar u in het behandelprogramma mee bezig bent, hoe ze zelf ook zo goed mogelijk met de veranderingen kunnen omgaan, en hoe ze u kunnen helpen bij het verwezenlijken van uw doelen.

Tijdens het programma komen de naastbetrokkenen zesmaal bijeen. Besproken wordt onder andere hoe datgene wat in het programma geoefend wordt ook thuis in de praktijk kan worden gebracht. Ook kunnen naastbetrokkenen ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld ‘hoe ga je om met de veranderingen die het hersenletsel heeft teweeggebracht’.Naastbetrokkenen zijn tevens welkom als gast in het behandelprogramma.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden met het aanmeldingsformulier. Er vindt een oriënterend gesprek plaats met twee trainers van het programma en een kennismakingsgesprek met de arts van het team. Vervolgens worden gegevens uit het ziekenhuis en andere behandelinstanties opgevraagd.

Potentiële cursisten worden uitgenodigd om een dag mee te lopen als gast in een groep. Zij kunnen zich op deze manier een beeld vormen van het programma en de manier waarop gewerkt wordt, en de trainers kunnen zo inschatten of het programma bij iemand aansluit. Hierna vindt een tweede gesprek plaats met de trainers van het behandelprogramma, waarin een besluit over deelname wordt genomen. Wanneer kandidaten niet voor deelname aan het behandelprogramma in aanmerking komen, wordt een individueel advies gegeven over verdere mogelijkheden.

Voor meer informatie over het programma Intensieve Neurorevalidatie kunt u bellen, telefoonnummer: (020) 607 18 65.

Voor meer informatie email Reade: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gelezen op Reade Amsterdam

 

  • Aangemaakt op .
  • Laatste update op .
  • Hits: 5238

Afbeelding sparen

Vragen en antwoorden Vomar Club is Koning sparen

Hieronder vind je vast het antwoord op jouw vraag over Vomar Club is Koning sparen. Zo niet? Neem dan contact op met onze klantenservice via het contactformulier..

De Clubcode van NAH Ontmoetingspunt Almere is: NAALM2021

Voor spaarders

Wat is Club is Koning sparen?

Door simpelweg boodschappen bij Vomar te doen en bij het afrekenen je Klant-is-Koning kaart te scannen, kun je de clubkas van jouw club spekken. Vomar keert, over het totaal bestede bedrag aan boodschappen van alle leden die voor de club sparen, elk kwartaal 0,5% uit aan de club.

Om te kunnen sparen heb je een geregistreerde Klant-is-Koning kaart nodig. Deze is verkrijgbaar in onze winkels of in de Vomar-app, zie voor meer informatie www.vomar.nl/kik. Je kunt tijdens het registreren van je kaart of later in je account je KIK-kaart koppelen aan een club met een unieke clubcode die je bij je club kunt opvragen. De club waar je voor wilt sparen moet zijn ingeschreven bij Club-is-Koning sparen. Dit kun je navragen bij het bestuur of de penningmeester van jouw club. Of kijk hier in het overzicht van deelnemende clubs of die van jou erbij staat.

Hoe kan ik mijn club steunen met mijn Klant-is-Koning kaart?

Heb je al een Klant-is-Koning kaart? Dan kun je in je eigen online Klant-is-Koning kaart omgeving je kaart koppelen aan de club waar je voor wilt sparen. Om je Klant-is-Koning kaart te koppelen aan de juiste club heb je de unieke Clubcode nodig. Deze code kun je opvragen bij het bestuur of de penningmeester van jouw club. Grote kans dat de clubcode ook op de website staat van jouw club. Als je Klant-is-Koning kaart is gekoppeld, kun je direct starten met het spekken van de clubkas door simpelweg boodschappen te doen bij Vomar.

Heb je nog geen Klant-is-Koning kaart? Dan kun je een kaart in één van onze winkels halen of in de Vomar-app een digitale kaart aanmaken. Bij het aanmelden van jouw Klant-is-Koning kaart kun je de kaart dan ook direct koppelen aan jouw club met de unieke Clubcode.

Club is Koning sparen
Met je Klant-is-Koning kaart kun je eenvoudig en geheel kosteloos ook jouw club steunen. Dit doe je door jouw kaart aan de club te koppelen. Daarna hoef je alleen maar je kaart bij het afrekenen van je boodschappen te scannen bij de kassa. Wij houden automatisch bij hoeveel boodschappen alle sparende leden doen. Dit is tijdens het afrekenen dus geen keuze voor jou als klant (kooppunten sparen is wel altijd een keuze). Na het scannen van je kaart spaar je automatisch mee. Je kunt daarnaast ook nog kooppunten voor jezelf kopen, maar dit hoeft dus niet.

3. Kost Club is Koning sparen mij iets?

Nee, het kost je niets. Je hoeft alleen je Klant-is-Koning kaart te scannen bij het afrekenen. Zo kan Vomar bijhouden hoeveel boodschappen er zijn gedaan en op basis daarvan het bedrag overmaken aan de club. Dit bedrag is 0,5% van het totaal bestede bedrag aan boodschappen van alle sparende leden. Vomar Voordeelmarkt maakt dit bedrag dus over aan de club. Hoe meer leden sparen en ook boodschappen doen bij Vomar, hoe meer de clubkas gespekt wordt.

Hoe weet ik of mijn club meedoet aan Club is Koning sparen?

Je kunt je Klant-is-Koning kaart alleen aan jouw club koppelen als deze ook staat ingeschreven bij Club is Koning sparen. Je kunt dit bij het bestuur of de penningmeester van jouw club navragen. Of kijk hier in het overzicht of jouw club erbij staat en deelneemt. Grote kans dat de clubcode ook op de website staat van jouw club of op een poster staat in de kantine. Als jouw club is ingeschreven dan is er een unieke Clubcode waarmee je jouw Klant-is-Koning kaart kunt koppelen aan de club.
Geeft het bestuur of de penningmeester aan dat jouw club nog niet meedoet met Club is Koning sparen, dan kan de club zich wel inschrijven. Alleen iemand uit het bestuur of de penningmeester kan dat doen door de club aan te melden via 
dit formulier.

Ik wil graag stoppen met sparen voor mijn club, hoe doe ik dat?

In je eigen online Klant-is-Koning kaart omgeving kun je zelf eenvoudig de koppeling van je Klant-is-Koning kaart met de club ongedaan maken. Als je bent ingelogd, zie je rechtsboven je eigen gegevens, de gegevens van de club staan. Hier staat een knop bij met de tekst: Stoppen met Club is Koning sparen. Door hier op te klikken wordt de koppeling met de club opgeheven en spaar je per direct niet meer mee voor deze club. Over alle boodschappen die je tot het moment van uitschrijven hebt gedaan ontvangt de club nog 0,5%. Heb je de koppeling opgeheven, maar wilde je toch blijven sparen? Je kunt simpelweg de club dan weer opnieuw koppelen met de unieke Clubcode.

Kan ik voor meerdere clubs tegelijk sparen?

Je kunt maximaal één club koppelen aan de Klant-is-Koning kaart en dus voor één club tegelijk sparen. Je kunt wel eenvoudig wisselen van club door je kaart te ontkoppelen van de ene club en weer te koppelen aan de andere club. Zo kun je halverwege het jaar bijvoorbeeld wisselen van club en zo voor twee clubs per jaar sparen.

Weet mijn club dat ik meespaar met Club is Koning sparen?

Nee, de club kan alleen zien hoeveel kaarten er aan de club zijn gekoppeld en wat de tussenstand is van het totaal gespaarde bedrag in de lopende periode. Er zijn dus geen gekoppelde kaartnummers of gegevens van spaarders voor de club inzichtelijk.

Kan ik zien hoeveel er voor mijn club gespaard is?

Je kunt op dit moment nog niet zien hoeveel er gespaard is voor de club.
Met het deelnemen aan Club-is-Koning sparen ga je ermee akkoord dat Vomar je op de hoogte mag houden over het gespaarde bedrag en eventueel nieuws rondom Club-is-Koning sparen. We laten je ieder kwartaal weten welk bedrag er is overgemaakt aan de club via een e-mail. Hierbij worden altijd alleen maar totaalbedragen genoemd en is dit nooit te herleiden naar individuele spaarders.  

Ik spaarde al vóór september 2021 voor mijn club. Wat verandert er voor mij?

Dan verandert er niets voor je: je spaart nog steeds automatisch mee. Nieuw is dat je in de Vomar-app je kaart in je account ook eenvoudig kunt ontkoppelen en koppelen aan een club (voor als je mogelijk voor een andere club wil sparen). Als je club een account aanmaakt kunnen ook leden die nog niet spaarde voor de club nu hun kaart koppelen en meesparen.

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...